Från ord till handling

Vi arbetar med:

  • Handledning för personer inom  männishutterstock_347692460skovårdande yrken i grupp eller enskilt.
  • Rehabiliteringsprogram för människor med beroendeproblematik
  • Insatser för människor med stress och utmattningsproblematik

Våra uppdrag kommer primärt ifrån företag, företagshälsovård och socialtjänster men även enskilda individer kan få hjälp och stöd.

Torbjörn Bergland har nästan 30 års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete inom såväl socialtjänst som privata vårdföretag. Vi arbetar utifrån ett kognitivt synsätt.

 

Följ oss på Facebook