Har du en medarbetare som dricker för mycket?

Att som arbetsgivare ta upp svåra frågor med en anställd skapar alltid känslor av olust eller obehag. Det är naturligt att man på olika sätt värjer sig mot detta genom att tänka att: Jag har inte tid, jag har för lite kunskap, det här är andras bord, det löser sig med tiden.

Olösta konflikter eller olösta personalproblem blir i längden förödande för verksamheten och moralen på arbetsplatsen. Ofta tar man inte upp svåra frågor på grund av missriktad hänsyn till den berörde. Men genom att ta upp problemet med den berörde ger man honom/henne en möjlighet till förändring.

Lägg samman tecknen

Det kan också vara svårt att se tecknen på missbruk till en början men om man lägger samman flera tecken så växer det snart fram en bild av problematiken.

Tecken på missbruk

 • Kommer bakfull till jobbet.
 • Är mycket berusad på personalfester.
 • Är inblandad i fylleriförseelser utanför jobbet.
 • Är retlig, rastlös, nervös, håglös, nedstämd.
 • Presterar mindre än förut.
 • Har högre felfrekvens.
 • Har sämre uthållighet.
 • Är inblandad i olycksfall och tillbud.
 • Kommer för sent, i synnerhet på måndagar.
 • Har tillfällig frånvaro.

Vad säger lagen?

De lagar som reglerar drogfrågor i arbetslivet är framför allt arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd. Arbetsmiljölagen kompletteras även med föreskrifter om tillämpning som utfärdats av Arbetsmiljöverket. Alkohol- och drogmissbruk i sig är inget sakligt skäl för uppsägning. Tvärtom har AD i flera fall slagit fast att alkoholmissbruk är en sjukdom och därmed har arbetsgivaren i första hand ett rehabiliteringsansvar.

Vad finns det för hjälp att få?

Företagshälsovården har oftast egna resurser eller samarbetspartners i form av beteendeterapeuter eller alkoholterapeuter och tillsammans med dem kan parterna upprätta en rehabiliteringsplan. I svårare fall av missbruk kan kommunens socialtjänst kopplas in för ytterligare stödåtgärder.

Tips till den som dricker för mycket

 • Var ärlig mot dig själv och ha koll på hur mycket du dricker.
 • Ändra på vardagsrutiner och omprioritera, försök få balans i vardagen, sömn, mat, motion, relationer.
 • Informera dig om alkoholens inverkan på välbefinnandet.
 • Pröva på vita perioder några gånger under året.
 • Testa dina alkolholvanor med appen alkosmart