Ett klarare liv

  • shutterstock_514272391Dricker du för mycket
  • Hittar du ingen balans i vardagen
  • Drabbas du av stress

Vi hjälper dig att få:

  • Koll på din alkoholkonsumtion
  • Balans inom dina livsområden
  • Ner kunskap om alkoholens inverkan på måendet
  • Ändra på vardagsrutiner och omprioritera
  • Pröva på vita perioder

Har du ett arbete bör du i första hand ska vända dig till arbetsgivaren för att få hjälp. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för sina anställda.

Saknar du arbete så har socialnämnden i den kommun där du är skriven en skyldighet att hjälpa dig.

Står man för sin behandlingskostnad är det bra att vetas att det finns flera nivåer av insatser. Hör av dig till mig för mer information!