Mindfulness / ACT

Mindfulness/ACT

Behandlingsmodellen har influenser av  Acceptance and commitment therapy (ACT) vilket är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT)

Målet för behandlingen är att öka  livskvaliteten  genom att ändra sitt förhållningssätt till sina tankar, känslor, beteenden snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser.

Mindfulness är en viktig del av behandlingen som går ut på att uppleva det som händer, ögonblick för ögonblick, i just den situation man befinner sig, snarare än att fundera på dåtid eller framtid. Mindfulness tränas genom praktiska övningar som man också kan öva på hemma.

Det finns sex grundprinciper  som behandlingen på Samtala öppenvård vilar sig mot och som syftar till att öka individens möjligheter att skapa förändringar i sin livssituation

  •  Att lära sig att uppfatta tankar, känslor, bilder, impulser som självständiga objekt som går att förändra snarare än en del av ens identitet.
  • Att låta tankar komma och gå utan att vare sig förneka, kämpa emot eller hålla fast vid dem, acceptans
  • Att vara medveten om här och nu och uppleva det med öppenhet, intshutterstock_299557709resse och mottaglighet, kontakt med nuet.
  • Att se sig själv som observatör, som en upplevare snarare än innehållet i det man råkar uppleva. Observerande jag.
  • Att upptäcka vad man själv tycker är viktigast, snarare än vad som förväntas av en. Värderad riktning.
  • Att sätta upp mål enligt vad man värderar och genomföra dem ansvarsfullt. Ändamålsenligt handlande
SOAS Att stanna upp, observera, acceptera och släpp taget
Kroppsscanning: Övningen hjälper dig med sömn, oro eller att bara släppa tankar för en stund
Andningsankaret, Hjälper dig att bli mer närvarande i nuet
Andrum, hjälper dig att stanna upp och

One Reply to “Mindfulness / ACT”

Comments are closed.