Så arbetar vi

Beroendeproblematiken kan se ut på väldigt många olika sätt, och därför tror vi att behandlingen måste anpassas efter individen.

Våra uppdrag kommer primärt ifrån företag, företagshälsovård och socialtjänster men även enskilda individer kan få hjälp och stöd

 • Rådgivning/konsultation/och handledning till arbetsgivare, kollegor.
 • Råd och stöd till familj och anhöriga genom familjesamtal
 • Kartläggning av alkohol och drog beroende.shutterstock_417274174
 • Motiverande samtal till livsstilsförändring
 • Rehabiliteringsplanering  tillsammans med företagshälsovård, arbetsgivare eller socialtjänst.
 • Behandling/Rehabprogram på tre till sex månader
 • Eftervård efter behandlingshem
 • Mindfulness
 • Drogkontroll
 • Hjälp med antabus behandling
 • Telefonsupport

Bra att veta:

 • Vi ger alltid ett förslag på behandlingsinsats innan behandlingen påbörjas.
 • Behandlingsinsatsen bygger på ett samarbete och samförstånd mellan de olika parterna
 • Insatsen följs upp efter tre månader och kan förlängas och förändras vid behov
 • Den enskilde kan ha kvar sin sysselsättning under behandlingsperioden
 • Eftervård i tre månader som består av telefonsupport, minst en träff per månad och möjlighet att få behandlingssamtal inom 2-3 dagar

Vill du komma i kontakt med oss som privatperson, läs under Ett klarare liv!