Tio tecken att jobbarkompisen dricker för mycket

Nästan en miljon svenskar dricker alkohol på ett sätt som kan bli ett problem socialt eller medicinskt. Självklart finns det problemet även på arbetsplatsen.. Oftast är problemen väldigt skuldbeläggande och jobbarkompisen skäms och har blivit en mästare på att dölja och skylla på annat.

Om ett missbruk får fortsätta så är det en stor personlig tragedi för den enskilde och är ett arbetsmiljöproblem för arbetsplatsen.Det kan skapa farliga situationer framför allt om det finns maskiner och fordon som kräver stor skicklighet och koncentration för att sköta.

Det är inte lätt att som medarbetare se ett alkoholproblem, i stället anar man att någonting är fel eller så går man på de bortförklaringar jobbarkompisen serverar. Här följer några tecken som kan hjälpa dig att se ett alkoholproblem på jobbet. Det går inte att tyda ett tecken separat utan behöver sättas in i ett sammanhang, där minst två eller fler tecken finns med.

1. Dricker alkohol på jobbet. Självklart det tydligaste tecken som finns, då är det ingen tvekan om att personen har ett alkoholproblem.

2. Luktar alkohol eller kommer bakfull till jobbet. Är också en varningsklocka framför allt om det händer ofta.

3. Är mycket berusad på personalfester Att bli full ofta och mista kontrollen är ett tecken på en alltför hög konsumtion kan även innebära personlighetsförändringar, blir lätt arg och otrevlig.

4.Dåligt humör. Är ofta på dåligt humör retlig, rastlös, nervös, håglös, nedstämd eller har stora humörsvängningar.

5. Presterar mindre än förut. Klarar inte av sina arbetsuppgifter. Du ser en förändring i prestationsnivån.

6. Har högre felfrekvens av misstag som är enkla och oförklarliga.

7.Har sämre uthållighet. Orkar inte lika mycket som andra blir snabbt trött eller vilar ofta.

8.Kommer för sent, i synnerhet på måndagar. Dyker upp en timme eller två försenad med förklaringar som är mer obegripliga än den andra.

9.Går för tidigt. Hittar alltid en bra anledning till varför han /hon behöver lämna jobbet tidigare än ni andra.

10.Har tillfällig frånvaro. Är sjukskriven då och då en dag i daget har olika symtom förkyld, ont i ryggen, magsjuka med mera.

Vad kan jag göra som jobbarkompis. Det bästa är att gå direkt till den det berör och berätta det du ser, även om personen förnekar det kan det vara skönt att veta att någon ser och bryr sig. Sedan bör du ta kontakt med din arbetsgivare eftersom de har en skyldighet att ta tag i problemet. Är du nyfiken på hur ditt eget alkoholintag ser ut? Testa appen alkosmart.se.

Så förbereder du dig på en vit period

Det är ingen dum idé att ta en vit period. Du kanske känner att det har blivit lite för mycket alkohol och det händer att du vaknar med baksmälla och ont i huvudet. Din planering kanske går ut på att se till att det finns alkohol hemma hela tiden.

Aktiviteter planerar du så att du inte ska behöva köra bil sent på eftermiddagen och kvällen utan din hjärna tänker strategiskt och försöker skapa möjligheter för att du ska kunna kunna dricka.

Planeringen av vad du ska äta handlar om att egentligen om vad som passar till vinet.Att ta en period handlar om att visa vem som bestämmer, om det är alkoholen som styr mig eller kan jag själv bestämma hur jag vill ha det.

Få tillbaka tron på din förmåga

Att dricka alkohol år en helt fantastisk medicin för att bli lugn och avslappnad, och vi använder den som belöning efter en veckas arbete när vi är stressade, som sällskapsdryck och så vidare.

Problemen uppstår när vi börja använda alkoholen vid fler och fler tillfällen och vid olika känslotillstånd, när du är ledsen, arg, ensam och som sömnmedel. Då har det till slut blivit svårt att tro att du kan vara utan alkohol och du slutar tro på din egen förmåga att stå emot impulser att dricka. En vit period ger tillbaka tron på din förmåga att styra dina impulser och förmåga att säga nej till alkoholen.

Fem fördelar med vit period:

 • Kroppen mår bättre

Levern får vila kolesterolhalten sjunker likaså blodtrycket framför allt och konsument eller om du har druckit mycket under en kort.

 • Tankeförmågan förbättras

Du bli klar eller hjärnan och när den inte behöver användas till att bryta ner alkoholen.

 • Känslorna kommer närmare.

Alkoholen fungerar som en känslohanterare och när du är nykter ett tag får du tillgång till dina känslor på ett nytt sätt

 • Sömnen förbättras

Du sover bättre på en djup sömn som du inte får om du lägger dig onykter.

 • Jag bestämmer själv

Du får en praktisk erfarenhet av att du kan kontrollera dina impulser att dricka.

När du kommit hit och läst ovanstående så har du också börjat motivera dig själv till förändring. Det som återstår nu är att bestämma datum när du ska påbörja din vita period.

Bestäm ett datum 1-2 veckor fram i tiden och anteckna det i almanackan.

En vit period bör vara minst en månad lång men sätt inget slutdatum då är risken att du fokuserar för mycket på det och laddar för när du ska börja dricka igen. Låt det beslutet komma efterhand.

Lycka till!

PS: Med appen Alkosmart.se  får du mer tips på hur du fixar en vit period. DS

Har du en medarbetare som dricker för mycket?

Att som arbetsgivare ta upp svåra frågor med en anställd skapar alltid känslor av olust eller obehag. Det är naturligt att man på olika sätt värjer sig mot detta genom att tänka att: Jag har inte tid, jag har för lite kunskap, det här är andras bord, det löser sig med tiden.

Olösta konflikter eller olösta personalproblem blir i längden förödande för verksamheten och moralen på arbetsplatsen. Ofta tar man inte upp svåra frågor på grund av missriktad hänsyn till den berörde. Men genom att ta upp problemet med den berörde ger man honom/henne en möjlighet till förändring.

Lägg samman tecknen

Det kan också vara svårt att se tecknen på missbruk till en början men om man lägger samman flera tecken så växer det snart fram en bild av problematiken.

Tecken på missbruk

 • Kommer bakfull till jobbet.
 • Är mycket berusad på personalfester.
 • Är inblandad i fylleriförseelser utanför jobbet.
 • Är retlig, rastlös, nervös, håglös, nedstämd.
 • Presterar mindre än förut.
 • Har högre felfrekvens.
 • Har sämre uthållighet.
 • Är inblandad i olycksfall och tillbud.
 • Kommer för sent, i synnerhet på måndagar.
 • Har tillfällig frånvaro.

Vad säger lagen?

De lagar som reglerar drogfrågor i arbetslivet är framför allt arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd. Arbetsmiljölagen kompletteras även med föreskrifter om tillämpning som utfärdats av Arbetsmiljöverket. Alkohol- och drogmissbruk i sig är inget sakligt skäl för uppsägning. Tvärtom har AD i flera fall slagit fast att alkoholmissbruk är en sjukdom och därmed har arbetsgivaren i första hand ett rehabiliteringsansvar.

Vad finns det för hjälp att få?

Företagshälsovården har oftast egna resurser eller samarbetspartners i form av beteendeterapeuter eller alkoholterapeuter och tillsammans med dem kan parterna upprätta en rehabiliteringsplan. I svårare fall av missbruk kan kommunens socialtjänst kopplas in för ytterligare stödåtgärder.

Tips till den som dricker för mycket

 • Var ärlig mot dig själv och ha koll på hur mycket du dricker.
 • Ändra på vardagsrutiner och omprioritera, försök få balans i vardagen, sömn, mat, motion, relationer.
 • Informera dig om alkoholens inverkan på välbefinnandet.
 • Pröva på vita perioder några gånger under året.
 • Testa dina alkolholvanor med appen alkosmart