Start

Vi arbetar med:

  • Samtalsstöd och coaching enskilt och i grupp
  • Rehabiliteringsprogram för människor med beroendeproblematik
  • Handledning för personer inom  människovårdande yrken i grupp eller enskilt.
  • Insatser för människor med stress och utmattningsproblematik
  • Utveckla rehabilitering och motivationsinsatser genom digitala plattformar som ex. alkosmart

Våra uppdrag kommer primärt ifrån företag, företagshälsovård och socialtjänster men även enskilda individer kan få hjälp och stöd.

Torbjörn Bergland har nästan 30 års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete inom såväl socialtjänst som privata vårdföretag. Vi arbetar utifrån ett kognitivt synsätt.

Facebook-icon_black