Uppdragsgivare

Våra uppdrag kommer primärt ifrån företag, företagshälsovård och socialtjänster men även enskilda individer kan få hjälp och stöd

Vi ger alltid ett förslag på behandlingsinsats innan behandlingen påbörjas.

Behandlingsinsatsen bygger på ett samarbete och samförstånd mellan de olika parterna

Insatsen följs upp efter tre månader och kan förlängas och förändras vid behov

Den enskilde kan ha kvar sin sysselsättning under behandlingsperioden

Eftervård i tre månader som består av telefonsupport, minst en träff per månad och möjlighet att få behandlingssamtal inom 2-3 dagar

Detta kan vi hjälpa till med :

 • Rådgivning/konsultation/och handledning till arbetsgivare, kollegor.
 • Råd och stöd till familj och anhöriga genom familjesamtal
 • Kartläggning av alkohol och drog beroende.
 • Motiverande samtal till livsstilsförändring
 • Rehabiliteringsplanering  tillsammans med företagshälsovård, arbetsgivare eller socialtjänst.
 • Behandling/Rehabprogram på tre till sex månader
 • Eftervård efter behandlingshem
 • Mindfulness
 • Drogkontroll
 • Hjälp med antabus behandling
 • Telefonsupport