Stresshantering

 Varför drabbas man av Stress och utmattningssyndrom?

Många reagerar på livssvårigheter genom att anstränga sig ännu hårdare, och en del undertrycker egna behov och känslor och knogar på, trots att tecknen på att orken tagit slut är ganska uppenbara. Vad som då kan inträffa är att vi inte längre klarar av att kompensera för de stora ansträngningarna och då kan ett mer eller mindre allvarligt sjukdomstillstånd uppkomma. För att beskriva detta läge använder vi uttryck som ”stresskollaps”, att ”gå in i väggen”. Oftast kommer symptomen vid utmattningssyndrom smygande, vilket gör att det tar tid att upptäcka hur stressen påverkar dig.

När du väl inser hur dåligt du mår har stressen ofta redan orsakat stor skada. Ett vanligt symtom på utmattningssyndrom är då en extrem trötthet som inte går att vila bort. Andra symptom är problem med minnet, sömnen och hjärtklappning.

 

Hur känner man igen signalerna?

Vid utmattningssyndrom angrips kognitiva, känslomässiga, beteendemässiga och fysiologiska funktioner. Vanliga symtom inkluderar:

 • Minnessvårigheter, särskilt av korttidsminnet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Försämrad förmåga att se saker ur olika perspektiv
 • Försämrad problemlösningsförmåga
 • Känsloutbrott, t ex gråtattacker och raserianfall
 • Överkänslighet för sinnesintryck t ex ljus och ljud
 • Nedstämdhet/hopplöshet/uppgivenhet
 • Sömnsvårigheter, t ex svårt med insomning och för tidigt uppvaknande
 • Muskelspänningar
 • Kroppsliga problem, t ex magkatarr, huvudvärk, smärta, yrsel, trötthet och infektioner

shutterstock_399220468

 

Hur behandlas utmattningssyndrom?

Vid behandling av utmattningssyndrom krävs både tid och professionell hjälp. I huvudsak kan man dela in behandlingen i tre faser

 • Omhändertagande

I början är det viktigast att bli ordentligt omhändertagen och få det stöd och den förståelse som man behöver. Viktigt att få en läkarkontakt för att göra en medicinsk bedömning för att utesluta andra sjukdomar.

 • Återskapande av resurser

När arbetet sedan riktas in på att komma tillbaka i balans igen är det viktigt att hitta stressfaktorerna för att kunna lägga upp en åtgärdsplan mot dessa.

 • Rehabilitering

Hjälp med att komma igång med arbete i lagom takt i samråd med läkare, företagshälsovård och arbetsgivare

 

Behandlingsupplägg för stressproblem och utmattningssyndrom

Tillsammans med mindfulness instruktör bjuder vi behandling mot utmattningssyndrom och stressrelaterad problematik där vi kombinerar samtalsterapi med mindfulness.

 • Stödjande och coachande samtal

För att kunna hantera och komma rätta med den skadliga stressen måste man först bli medveten om varningssignaler både från kroppen och psyket, samt bli medveten om vilka krav som man ställer på sig själv. När man väl har blivit medveten om dessa saker gäller det att samla kraft och energi för att ta itu med det som är fel och göra en plan för livsstilsförändringar, vilket kan underlätta avsevärt, att prioritera det viktiga samt att inte skjuta upp något till framtiden.

Att leva sundare och mer hälsosamt är också ett sätt att lindra den negativa stressen. Fysisk aktivitet, rätt kost och tillräckligt med sömn är några förutsättningar för att vi ska kunna må bra.

lgbyh26yebne7etnbftg

I Samtalen formulerar man sina förändringsmål skriftligt samt gör en planering för rehabilitering. Samtalen bedrivs oftast enskilt men kan också vara par eller familjesamtal vid behov.

 

 • Mindfulness/ yoga

Med hjälp av avslappning blir det lättare att hitta sin inre balans. Man får lättare att lyssna på de signaler kroppen sänder ut. Man ska tänka på att det bara är en själv som kan förändra sitt liv.
Med hjälp av mindfulness kan man även bli medveten de varningssignaler kroppen och psyket ger. Det gör också att man kan öka sin självkännedom och bli mer observant på sina stressreaktioner. Det är viktigt att ta smärta man eventuellt känner på allvar. Likaså om man jämt och ständigt är trött eller lättretlig, det kan var kroppen sätt att säga att något är fel.shutterstock_457572232