Fem tips för ett socialt drickande

En vit period har gett dig en möjlighet att avstå från alkoholen under en tid och du har sett att du klarar av att säga nej. Det har kanske också gett dig perspektiv på vad som är viktigt i livet och att alkoholen inte är så betydelsefull som du först trodde. Kroppen och hjärnan har fått en återhämtningsperiod och det underlättar för nästa period.

När du börjar dricka igen efter en vit period är det lätt hänt att du återfaller i gamla vanor och börjar dricka som du gjorde innan den vita perioden eftersom du inte utvecklade dina alkoholvanor över en natt så förändrar du dem inte heller över en natt.

Det är viktigt att du skapar mål för ditt drickande av flera skäl för det blir som ett kontrakt med dig själv och gör det lättare för dig att utvärdera hur det går.

Det finns ett mått för vad som är en ickeskadlig konsumtion som kallas standardmått. Den utgår ifrån mängden alkohol vid varje dryckestillfälle. Ett standardmått är = 12 gr alkohol

Standardglas är ett mått som alkoholforskarna har enats om. Det innehåller 12 gram ren alkohol, vilket översatt till olika drycker blir:

Vin12-15 cl = 1 standardmått

Starköl33 cl= 1 standardmått

Folköl50 cl= 1 standardmått

Sprit4 cl= 1 standardmått

För kvinnor gäller högst 9 standardglas per vecka, men inte mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle.

För män gäller högst 14 standardglas per vecka, men inte mer än 4 standardglas per tillfälle.

Överskrider du mängden du dricker vid samma tillfälle så kallas det berusningsdrickande och kan vara medicinskt skadligt vid upprepade tillfällen

Fem tips för ett socialt drickande:

1. När ska jag dricka?

Kom ihåg att inte dricka om du känner dig ledsen, arg eller är ensam. Välj tillfälle då du känner dig vid gott mod och är tillsammans med vänner som du är trygg med.

2. Hur mycket ska jag dricka?

Om du ska dricka och göra det på ett nytt sätt är det viktigt att bestämma dig i förväg hur mycket du ska dricka och använda dig av ovanstående mått för en rimlig konsumtion. Planera på förhand hur du vill att det ska vara och glöm inte bort att ha koll på hur mycket du dricker. Sätt gärna en sluttid när det är dags att ta sista glaset. Avsluta kvällen med vatten då hjälper du också kroppen att inte bli uttorkad.

3. Hur snabbt ska jag dricka?

Det är också bra att dricka i ett lugnt tempo och att varva med alkoholfritt, vatten funkar bra. Ett bra hjälpmedel är systembolagets app promillekollen. Den hjälper dig att se hur hög promillehalt du har. Målsättningen är att inte överskrida 0,6 promille då det är den nivån då du börjar tappa kontrollfunktionen och alkoholens positiva inverkan börjar avta.

4. Vad ska jag dricka?

Det är en bra ide att välja alkoholsvagt alternativ. Sprit går bort eftersom det är ingen bra idé för dig som försöker få kontroll på konsumtionen. Tänk mellanöl istället för starköl, tänk flaska istället för sejdel, och ta gärna varannan vatten.

Dagen efter kan du utvärdera kvällen, blev det som du hade tänkt dig? Höll din planering?, Om den inte gjorde det hur kom det sig? Vad kan du göra om till nästa gång. Kom ihåg att inte ge upp om det inte gick som du tänkt dig, gör nya försök och tänk på att det tar tid att ändra vanor

5. Hur ofta ska jag dricka?

Håll koll på hur ofta du dricker. Kom ihåg att du inte behöver dricka max antal standard mått per vecka. En hög konsumtion under längre tid tenderar till att öka eftersom du blir tillvänjd på alkoholen. Drick inte på vardagar och håll koll på din totala veckokonsumtion.