Kvalitetssäkring/Resultat

Mellan maj-augusti 2017 genomfördes en genomlysning/revision av Samtala Prinsgårdens verksamhet Syftet är att belysa om verksamheten har den funktion de förväntas ha ur ett brukarperspektiv.
Revisionen har genomförts av revisorer ifrån ett länsövergripande brukarråd i Jönköpings län. Deras målsättning är att utveckla, förbättra, kvalitetssäkra och stärka vårdinsatserna för varje enskild brukare
Revisionen har genomförts av revisorer som genomgått utbildning i metodik för brukarstyrda brukarrevisioner. Skillnaden mellan andra utvärderingsmetoder och en brukarstyrd brukarrevision är att den sistnämnda görs ur ett ”gräsrots”-perspektiv. Det betyder att revisorerna äger undersökningen från start med planering, enkätkonstruktion, genomförande och sammanställande av rapporten. Vidare kännetecknas brukarstyrda brukarrevisioner av att de som genomför den har egen erfarenhet av verksamheten, liknande verksamhet eller problemområdet.
Tillvägagångssättet har utgått från Verdandis enkätmetod men vidareutvecklats av revisionsgrupperna i Jönköpings län till att vara mer en enkätintervju, en strukturerad intervju istället för insamling av enkätundersökning. Det har varit frivilligt att delta i dessa enkätintervjuer, liksom på vilket sätt man velat genomföra den. Aktuell revision genomfördes under maj-aug 2017.
Totalt deltog 13 brukare i undersökningen av 17 möjliga vid tiden för genomförandet.
Röster från klientintervjuerna:
Det fungerar bra, absolut den bästa insatsen jag haft”.

”Väldigt givande, kände mig välkommen från första stund. ”

”Fick ta tid på mig och utgick efter mina behov. ”

”Lättsamt och öppet, personal är engagerad och tillgänglig på kvällar och helger. ”

Lärt mig hantera min ångest”

”Det har hjälp mig att hålla mig drogfri och jag har andra personer att prata med som är i samma eller liknande situation med problem.”

 

Samtala Prinsgården Brukarrevision